Navigácia

Partners


Logo našej školy

Pondelok 21. 1. 2019

Anketa

Prečo rád/rada chodím na našu školu?

Čo si predstavujem pod pojmom voľný čas?

Ako sa mi páči táto "new" stránka?

Čo očakávam od školy a čo by som v nej zmenil/a?

Rozvrh vyučovacích hodín

       1. vyučovacia hodina

 7.50 - 8.35 smiley

2. vyučovacia hodina

 8.40 - 9.25 wink

3. vyučovacia hodina

 9.40 - 10.25 blush

4. vyučovacia hodina

10.35 - 11.20 smiley

5. vyučovacia hodina

11.30 - 12.15 wink

6. vyučovacia hodina

12.20 - 13.05 angel

7. vyučovacia hodina

13.30 - 14.15 laugh

8. vyučovacia hodina

14.25 - 15.10 smiley

Každý, koho zaujíma život v našej škole, je srdečne vítaný v tomto webovom priestore. Pohodlne sa usaďte a klikajte a klikajte ...

 • Do galérie Sánkovačka boli pridané fotografie.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny trvajú od 23.12.2018 do 07.01.2019. Vyučovanie pokračuje v utorok 08.01.2019.

  Prajeme žiakom príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2019.

 • Čaro Vianoc umocnil spoločne strávený čas, počas ktorého sme si pripomenuli vianočné zvyky a tradície nášho regiónu. Umývanie v peniažkoch, spoločná modlitba, cesnak, med, oblátky a iné dobroty, koledy i darčeky pre priateľov vyčarili spokojný úsmev na tvárach všetkých prítomných, ktorí si navzájom rozdávali radosť. V dobrej nálade sme sa potom mohli rozísť, aby sme strávili vianočné prázdniny v kruhu svojich najbližších...

 • Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

  O tom, že predvianočné obdobie má zvláštnu moc, svedčila všade prítomná tvorivá atmosféra, ktorá počas celého decembra zachvátila našu školu. Malí i veľkí vymýšľali, nacvičovali, tvorili a vyrábali...

  Napokon, v sobotu 21. decembra, sa sála kultúrneho domu v Ubli zmenila na krásnu vianočnú krajinu. V nej sa už na svoj vianočný koncert pripravovali detičky z MŠ a žiaci ZŠ, so svojimi pedagógmi. Počas "vianočného príbehu", ktorý predstavili sa srdcia prítomných naplnili pokojom, láskou a vzájomným porozumením. Záver koncertu umocnili nádherné vianočné koledy v podaní folklórnej skupiny Ubľanka a Inovského tria.

 • Domestos

  Milí rodičia, kolegovia, zamestnanci školy ... pomôžete nám? Už iba do konca decembra!!!

  Nezabudnite sa registrovať a podporiť našu školu v súťaži DOMESTOS.

  Stačí sa zaregistrovať na domestospreskoly.sk a dať bod našej škole - ZŠ s MŠ Ubľa 120. Pomôžete i tým, že zakúpite výrobky domestos a prinesiete nám účtenku, respektíve ju odfotíte a vložíte cez daný program.

  Ďakujeme za podporu.

 • Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

  Október je mesiac úcty k starším, a pri tejto príležitosti naši žiaci spríjemnili jesenné chvíle života starkým v Domove dôchodcov v Ubli. Krátkym kultúrnym programom vyčarili úsmev na ich tvárach. Žiaci si za odmenu vyslúžili bohaté pohostenie a najkrajšou odmenou bol dobrý pocit, ktorý ich hrial pri srdiečku, že urobili niekomu radosť...

 • Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

  Starí rodičia našich žiakov si našli čas a venovali jedno popoludnie svojim vnúčatkám. Pri teplom čajíku sme strávili pekné rozprávkové chvíle, žiaci si pripravili niekoľko otázok pre svojich starých rodičov, spoločne so starými rodičmi a rodičmi predviedli indície alebo zahrali kúsok nejakej rozprávky a všetci prítomní hádali, o akú rozprávku ide. Neskôr jedna mamička prečítala rozprávku. Všetci sme sa započúvali a oddýchli si v znamení víťazstva dobra nad zlom... Ako poďakovanie si žiaci pripravili kultúrny program, s ktorým vystúpili a potešili tak svojich najbližších. Taktiež im odovzdali vyrobené darčeky. Ešte raz ďakujeme za krásne rozprávkové popoludnie...

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ubľa oznamuje, že dňa 21. novembra 2018 podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5, vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 a 518/2010 udeľuje žiakom 1. - 4. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania Testovania 5-2018.

 • Testovanie 5-2018

  V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018) v zmysle Pedagogicko organizačných pokynov. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú testovaní z/zo: *matematiky, *slovenského jazyka a literatúry, *maďarského jazyka a literatúry.

  Viac informácií o T5-2018 nájdete v dokumente:

 • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje tohto projektu už niekoľko rokov, žiaci veľmi radi robia záložky pre neznámych kamarátov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
  067 73 Ubľa 120
 • 057/7673138, 0911673138

Fotogaléria