• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Riaditeľské voľno dňa 20.11.2019
     • Riaditeľské voľno dňa 20.11.2019

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ubľa 120 oznamuje, že v stredu dňa 20. novembra 2019 podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5, vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 a 518/2010 udeľuje žiakom 1. stupňa (1. - 4. roč.) a 2. stupňa (6. - 9. roč.) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov v rámci konania Testovania 5 – 2019.

    • Popoludnie so starými rodičmi – STARÍ RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM
     • Popoludnie so starými rodičmi – STARÍ RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM

      Najmilšie a najdrahšie sú chvíle, ktoré môžeme stráviť so svojimi blízkymi. Takúto radosť urobili starí rodičia svojim vnúčatám a strávili s nimi zábavné, oddychové a tvorivé popoludnie. Svojich úloh sa zhostili statočne a spoločne súťažili, precvičovali svoje hlavičky pri tvorení zaujímavých viet, hádaniek, riešení tajničky a rozhýbali svoje kosti v pohybovej aktivite. Takisto si zaspomínali a ponorili sa do čara rozprávok, keď starí rodičia hádali názvy žiakmi stvárňovaných rozprávok. Neskôr sa naopak žiaci započúvali do deja bájky, ktorú prečítala jedna z prítomných babičiek. Spoločne písali, aké ponaučenie bájka prináša a dotvorili ho peknými ilustráciami. Starým rodičom v závere predviedli žiaci malé kultúrne vystúpenie ako poďakovanie za príjemne strávené popoludnie. Poďakovanie okrem starých rodičov patrí aj našim starším žiakom Alexovi a Bianke, ktorí ako moderátori viedli tieto

    • Medzinárodný deň jablka
     • Medzinárodný deň jablka

      Žiaci si tento deň 21.10.2019 uctili oslavou jablka. Tomuto dňu predchádzali aj prípravy na vyučovacích hodinách THD, na ktorých sa žiaci aktívne podieľali na zbere jabĺk v areáli našej ZŠ. Úroda jabĺčok bola naozaj bohatá... Žiaci ochutnali jablká, ktoré patria medzi najzdravšie druhy ovocia a určite si tento deň zaslúžia. Sú sladké, voňavé a šťavnaté. Zásobujú naše telo silou, vďaka ovocným kyselinám tiež uhasia smäd či zasýtia. A čo také jablkové koláče? To je ozajstná pochúťka. Aj naši žiaci sa pokúsili spolu s učiteľmi upiecť jeden výborný jablkový koláč, ktorý sa im podaril a všetkým veľmi chutil. Veľmi sa tešíme, že sme sa do tejto celosvetovej aktivity zapojili. Našim cieľom bolo nenásilným a hravým spôsobom podporiť u žiakov konzumáciu ovocia, čím sme sa snažili zároveň plniť i niektoré z úloh Národného programu prevencie obezity u detí. Žiaci boli jablkovým dňom nadšení a uvedo

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 21. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Šarkaniáda
   • Vystúpenie v DSS Dúbrava
   • Medzinárodný deň jablka
   • Popoludnie so starými rodičmi – STARÍ RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM
   • Branný pretek 2019
   • Dary zeme
   • Svetový deň srdca
   • Svetový deň mlieka
   • Nezvyčajné dopoludnie
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673140
   • 057/7673106, 0903288605
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

  • Šarkaniáda
  • Vystúpenie v DSS Dúbrava
  • Medzinárodný deň jablka
  • Popoludnie so starými rodičmi – STARÍ RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM
  • Branný pretek 2019
  • Dary zeme
  • Svetový deň srdca
  • Svetový deň mlieka
  • Nezvyčajné dopoludnie
  • Biela pastelka
  • Praktická časť OZO
  • Teoretická časť OZO