• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Jarné prázdniny

      Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny v školskom roku 2023/2024 začínajú v pondelok 26.2.2024 a budú trvať do piatka 1.3.2024.

      V prevádzke nebude materská škola, školský klub detí ani školská jedáleň.

      Školské vyučovanie a prevádzka v MŠ, ŠKD a ŠJ znova začne v pondelok 4.3.2024.

     • Vianočné vystúpenie

      Dňa 16. decembra 2023 sa v Kultúrnom dome v Ubli uskutočnilo vianočné vystúpenie spojené s vianočnou burzou. Žiaci materskej a základnej školy zaspievali, zatancovali i zavinšovali, a tak spríjemnili predvianočný čas všetkým prítomným. V rámci vianočnej burzy sme prezentovali ručne vyrobené práce našich žiakov, ktoré si rodičia, starí rodičia aj tí, ktorí mali záujem, zakúpili a podporili tak našu školu. Ďakujeme!

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

      Vianočné prázdniny pre žiakov budú v termíne od 27. decembra 2023 do 5. januára 2024.

      Vyučovanie bude pokračovať 8. januára 2024.

      Prevádzka MŠ bude prerušená v čase od 27.12.2023 do 5.1.2024.

      MŠ bude v prevádzke od 8.1.2024.

     • Riaditeľské voľno dňa 22.12.2023

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Ubľa 120 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

     • Deň svätého Mikuláša

      Mikuláš je veľký svätý, každý rok myslí na dobré deti. Preto v stredu 6.12.2023 navštívil aj deti našej školy. Odmenil ich balíčkom plným sladkostí a tým im spôsobil veľa radosti! Nielen žiakom, ale aj zamestnancom školy návšteva Mikuláša vyčarila úsmev na tvárach a sladkú stopu zanechala v ústach aj v srdciach. Žiaci Mikulášovi zarecitovali, zaspievali a za nás všetkých sa poďakovali.

     • Spoločne proti drogám – prednáška

      V rámci protidrogovej výchovy sa dňa 30.11. 2023 na našej škole uskutočnila prednáška
      pod vedením koordinátorky asistentov podpory zdravia Mgr. Lenky Bužovej a jej asistentky
      Moniky Mitrovej. Prednáška bola zameraná na rôzne druhy závislostí k akým bezprostredne
      patrí alkoholizmus, fajčenie a drogy. Názornými príkladmi a zistenými štúdiami z praxe boli
      naši žiaci dostatočne poučení o škodlivých vplyvoch týchto nežiaducich látok na ľudský
      organizmus. Prednáška prebiehala formou živej diskusie medzi prednášajúcimi a triedami na
      2.stupni
      Veríme, že prednáška o drogových závislostiach bola pre našich žiakov dostatočne poučná
      a určite si z nej každý žiak zapamätal, že drogy nie sú skutočným riešením akýchkoľvek
      problémov, stavov a situácií, s ktorými sa naši žiaci stretnú vo svojom budúcom živote.

     • Deň vedy a techniky

      Už 20. rok sa druhý novembrový týždeň nesie v znamení vedy a techniky. V rámci tohto
      týždňa navštívili našu školu žiaci zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom ,
      ktorí si pre žiakov našej školy pripravili zaujímavé aktivity, prostredníctvom ktorých
      predstavili rôzne technické odbory. Naši žiaci si mohli vyskúšať prácu so stavebno-
      inštalačným materiálom, sieťovými technológiami a multimédiami, zaujala ich virtuálna
      realita, programovanie aj robotika. Mohli si vyskúšať prácu v televíznom štúdiu. Aktívne sa
      zapojili do jednoduchých stavebných prác ako ukladanie tehál, spájanie potrubia, ale
      i jednoduchých stavieb z dreva. Žiaci tak na základe vlastnej skúsenosti spoznali jednotlivé
      technické odbory a najnovšie technické zariadenia. Veda a technika tak poskytla našim
      žiakom veľa zážitkov a radosti.

     • Po uličkách mesta Knižnicovo

      Podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc bolo spojené s netradičným dotykom s literatúrou. Našou školou sa niesla úžasná atmosféra nabitá literárnymi postavami, učteľky i žiaci školy sa zmenili na obľúbené literárne postavy, ktoré putovali po uličkách mesta Knižnicovo. V rámci podujatia sme uskutočnili množstvo rôznych aktivít, žiaci plnili zaujímavé úlohy, zážitkovou formou si rozvíjali čitateľské, prírodovedné, ale aj umelecké zručnosti. Odmenou pre nás všetkých je nielen vynikajúci pocit zo zaujímavo prežitého dňa, ale aj to, že v centre pozornosti bola opäť „obyčajná“ kniha. Bonusom pre všetkých bola hlavne radosť, ktorú sme mohli pozorovať na tvárach detí. Veríme, že tento deň ukázal našim žiakom cestu k čítaniu, ku knihe, k vzdelaniu i k tvorivosti.

     • Spomienka na oslobodenie obce

      Prišla sedemdesiata deviata slobodná jeseň. Naše deti o hrôzach vojny počúvajú čoraz menej. Medzi nami stále sú žijúci pamätníci, ktorí vojnu zažili, priamo zasiahla do ich života, veľa im zo života vzala. V mnohých prípadoch navždy. Každoročne spomíname, pripomíname si tú tragédiu ľudstva akou vojna bez pochyby je. Buďme šťastní, že už 79 rokov žijeme len v spomienkach. Oslobodenie našej obce, ktoré si každoročne 27. októbra pripomíname, je spojené s vyjadrením úcty a vďaky všetkým hrdinom, našim spoluobčanom, ktorí položili svoje životy za naše oslobodenie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 24. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Podpora pomáhajúcich profesií 3

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • msubla120@gmail.com sjubla120@gmail.com
   • Mgr. Mária Karatníková
   • ZŠ 057/7673138, 0911673138 ŠJ 057/7673106, 0903288605 MŠ 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120 067 73 Ubľa Slovakia
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje