Navigácia

Partners

Logo našej školy

Nedeľa 25. 2. 2018

Anketa

Prečo rád/rada chodím na našu školu?

Čo si predstavujem pod pojmom voľný čas?

Ako sa mi páči táto "new" stránka?

Čo očakávam od školy a čo by som v nej zmenil/a?

Rozvrh vyučovacích hodín

       1. vyučovacia hodina

 7.50 - 8.35 smiley

2. vyučovacia hodina

 8.40 - 9.25 wink

3. vyučovacia hodina

 9.40 - 10.25 blush

4. vyučovacia hodina

10.35 - 11.20 smiley

5. vyučovacia hodina

11.30 - 12.15 wink

6. vyučovacia hodina

12.20 - 13.05 angel

7. vyučovacia hodina

13.30 - 14.15 laugh

8. vyučovacia hodina

14.25 - 15.10 smiley

Každý, koho zaujíma život v našej škole, je srdečne vítaný v tomto webovom priestore. Pohodlne sa usaďte a klikajte a klikajte ...

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ubľa prerušuje prevádzku školy dňa 23.02.2018 (piatok) z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 05.03.2018 (pondelok po jarných prázdninách).

  Jarné prázdniny začínaju dňa 26.02.2018 a končia dňa 02.03.2018.

  Zamestnanci školy počas týchto dni budú čerpať náhradné voľno alebo dovolenky.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ubľa udeľuje žiakom riaditeľské voľno na deň 21.02.2018 (streda) z technických príčin.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22.02.2018 (štvrtok).

  Zamestnanci školy počas týchto dni budú čerpať náhradné voľno alebo dovolenky.

 • Dňa 9.02.2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili na exkurzii Kolonického sedla, kde sme sa dozvedeli veľa nových informácii o našej zemi, ale hlavne o vesmíre a hviezdach.

 • 29.01.2018 sa Okresného kola súťaže Šaliansky Maťko v Snine zúčastnila Gabika Gožová, žiačka 3. ročníka, a Miško Bandurič, žiak 6. ročníka. Gabika získala pekné 3. miesto v 1. kategórii s regionálnou povesťou o Sninskom kameni a Morskom oku. Srdečne blahoželáme.

 • 26.01.2018 si žiaci 1. stupňa spríjemnili piatkove popoludnie sánkovačkou. S veľkým nadšením a radosťou sme si vychutnali jeden z pár snehových dní, ktoré nám zima tento rok ponúkla. Strávili sme čas plný smiechu, radosti a šantenia na kopci. S červenými líčkami sme sa vyčerpaní vrátili späť do školy a každý sa tešil domov na teplý čaj a perinu.

 • Do galérie ŠKD: Fotoalbum boli pridané fotografie.

  Naše práce

  Takéto šikovné detičky máme v ŠKD, o tom svedčia aj ich práce so stavebnicami.

 • V zmysle Uznesenia č. /2017 obce Ubľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ubľa sa od 01.01.2018 mení výška poplatkov za stravné. Pre detí MŠ je výška poplatku 1,12 €, pre žiakov 1. - 4. ročníka 0,95 €, pre žiakov 5. - 9. ročníka 1,01 €, zamestnanci 1,12 € a cudzí stravníci 2,40 €.

 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2017 a končia 07.01.2018. Vyučovanie sa začína v pondelok 08.01.2018. Prajeme Vám Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018.

 • Do galérie Posedenie pri stromčeku boli pridané fotografie.

  Posledný deň v tomto roku sme ukončili milým spoločným posedením pri našom vianočnom stromčeku. Jedáleň nás zmenila na jednu veľkú rodinu. Za spoločným stolom sme strávili príjemné dopoludnie bez kníh a učenia - spievali koledy, ochutnali tradičné vianočné dobroty :). Ako v každej rodine, aj v tej našej školskej, na nás čakal stromček s hŕbou darčekov, ktoré si žiaci navzájom pripravili. Nakoniec medzi nás zavítal Mikuláš, ktorý všetkým rozdal darčeky. Neboli to veľké dary.. iba malé drobnosti darované s veľkou láskou. A o to vlastne išlo, aby sme v tento čas mysleli viac na ostatných ako na seba. Naplnení vôňou Vianoc sme sa rozišli domov...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
  067 73 Ubľa 120
 • MŠ 057/7673140
  ZŠ 057/7673138, 0911673138
  ŠJ 057/7673106, 0903288605

Fotogaléria