• Predmetové komisie

    •  

       Na našej škole pracujú tieto predmetové komisie:

      

     Metodické združenie vyučujúcich 1. stupňa                                                      

     Predseda:

     PaedDr. Alena Fejsáková

     Členovia:

     Mgr. Mária Karatníková

     PaedDr. Jaroslava Darjaninová

     Jana Maruničová

     Bc. Michaela Banduričová

     Predmetová komisia pre spoločensko-vedné predmety a pre jazykovedné predmety

     Predmety - VYV, HUV, VUM, TSV, DEJ, OBN a SJL, ANJ, RUJ

     Predseda: 

     Mgr. Darina Dzubová

     Členovia:

     Mgr. Mária Karatníková

     Ing. Juraj Dzuba

     Mgr. Juliána Petíková

     Mgr. Gabriela Brečková

     PaedDr. Alena Fejsáková

     PaedDr. Jaroslava Darjaninová

     Predmetová komisia pre prírodovedné predmety

     Predmety - MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEG, THD

     Predseda:

     Ing. Ivana Onuferová

     Členovia:

     Ing. Juraj Dzuba

     Mgr. Juliána Petíková

     Mgr. Gabriela Brečková

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje