• O našej dedine

    •   

      

     Základná škola s materskou školou Ubľa sa nachádza v obci Ubľa.

      

               Obec Ubľa leží v priamej blízkosti hraníc s Ukrajinou, v južnej časti Bukovských vrchov, v údolí pri sútoku rieky s Dúbravkou. Zemepisná poloha a cesty, ktoré vedú obcou zo západu, východu a juhu, prispeli k rýchlemu rozvoju obce. Už v stredoveku z horskej osady vyrástla najväčšia obec doliny.

               Podľa najstarších ľudových povestí (rozprávaní starých ľudí) prví osadníci našej obce mali svoje príbytky pod horou Vosuj a najstaršie pohrebisko (cintorín) bolo medzi tzv. Savkovou ulicou a fundošom gazdu Michala Pidaniča (dnes rodiny Čavargovej). Tento cintorín je v súčasnosti chránenou pamiatkou.

               Názov obce je neznámy. Ľudové povesti o tom nič nehovoria.Skôr sa dotýkajú zbojníkov v XV. storočí, keď na východnom Slovensku v rokoch 1492 - 1495 pôsobila asi 50-členná vojensky organizovaná družina, ktorá svoju činnosť zamerala proti zemepánom, cirkevným inštitúciam a bohatému patriciátu. Jadro tejto družiny tvorili poddaní z okolia Sniny. Hlavným kapitánom bol Fedor Hlavatý, rodák zo susednej obce Ruská Volova, ktorého poddaný ľud všemožne podporoval. Hlavatého družina sa stála v historickej literatúre Slovenska a hlavne Rusínov-Ukrajincov v jeho východnej časti predmetom záujmu v súvislosti s takzvaným "husitským výpalným listom".   

      

     Poloha:

     Bukovské vrchy

     Nadmorská výška:

     224 m n. m.

     Turistické zaujímavosti:

     • grécko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla z roku 1826

     • vojenský cintorín (41 vojakov)

     • prícestný kríž z roku 1907

     • pamätná tabuľa Vojtechovi Boreckému

      

               Ubľa patrí do regiónu Snina.

     Územie sninského regiónu sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Severnú hranicu regiónu Snina tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranica s Ukrajinou. Z juhu susedí s okresom Sobrance, zo západu s okresom Humenné.

     Región Snina sa rozprestiera na rozlohe 805,05 km2, je situovaný v najseverovýchodnejšej časti Slovenska na hranici s Poľskom a Ukrajinou. V regióne žije približne 40 000 obyvateľov. Región je obklopený Východnými Karpatami, ktorých súčasťou sú Bukovské vrchy, Nízke Beskydy a Vihorlatské vrchy. Sídlom regiónu je mesto Snina. Do regiónu Snina patrí okrem mesta Sniny aj 33 malých vidieckych obcí.

     Na území okresu Snina leží najvýchodnejšia obec SR - Nová Sedlica (22st. 34" 20"" v. z. d.). V severozápadnej časti okresu bolo 7 obcí, ktoré boli evakuované počas výstavby Starinskej priehrady v roku 1987. Priehrada bola vybudovaná za účelom zásobovania pitnou vodou väčších miest na východnom Slovensku. Okres Snina patrí do kraja Prešov. Krajské mesto Prešov má 95 000 obyvateľov, nachádza sa asi 100 km západne od Sniny.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje