• Šk. rok 2020/2021

    • _________________________________________________________________________________________________________

     Hviezdoslavov Kubín

     OKRESNÉ KOLO

     Kategória I.

     2. miesto - Nina Kaťuchová, 4. roč. /próza

     Kategória II.

     2. miesto - Bianka Banduričová, 6. roč. /poézia

     3. miesto - Gabriela Gožová, 6. roč. /próza

      

     ŠKOLSKÉ KOLO

     Kategória I.

     Klaudia Danková, 3. roč.

     Nina Kaťuchová, 4. roč.

     Kategória II.

     Bianka Banduričová, 6. roč.

     Gabriela Gožová, 6. roč.

     Pripravovali: PaedDr. Alena Fejsáková, Mgr. Jana Danková, Mgr. Darina Dzubová

     _________________________________________________________________________________________________________

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje