Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Ubľa 120
Adresa školyUbľa 120
Telefón057/7673138
E-mailzsubla100@gmail.com
WWW stránkazsubla.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Mária Karatníková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Mária KaratníkováRiaditeľka  
Viera KresilováZástupkyňaMŠ - povinné predprimárne vzdelávanie 
Mgr. Gabriela BrečkováUčiteľka  
Mgr. Viktor ČabiňakUčiteľ náboženskej výchovy  
Mgr. Jana DankováTriedna učiteľka3.A 
Ing. Juraj DzubaUčiteľ  
Mgr. Lucia FedičováTriedna učiteľkaMŠ - predprimárne vzdelávanie 
Oxana FedorjakováUčiteľka MŠ  
PaedDr. Alena FejsákováTriedna učiteľka2.A 
Mgr. Mária KamozinováUčiteľka  
Bc. Jaroslava MaďarčikováUčiteľka  
Ing. Ivana OnuferováTriedna učiteľka7.A 
Mgr. Ján PavlovskýUčiteľ náboženskej výchovy  
Mgr. Juliána PetíkováTriedna učiteľka5.A 
Bc. Michaela BanduričováPedagogická asistentka  
Jana MaruničováVychovávateľka ŠKD  
Mgr. Michaela ŠteňováPedagogická asistentka  
Mgr. Darina DzubováVýchovná poradkyňa9.A 
Jana HudákováEkonómka  
Mária PoldruhákováVedúca jedálne  
Jana BalkováUpratovačka  
Ján DarjaninŠkolník  
Anna GožováUpratovačka  
Dominika KresilováPomocná kuchárka  
Ľuboslava KresilováKuchárka  
Marta RiganováUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Futbalový krúžokIng. Juraj Dzuba
Matematika hrouIng. Ivana Onuferová
MolekulyPaedDr. Alena Fejsáková
Slovenčina hrouMgr. Darina Dzubová
ŠikovníčekMgr. Juliána Petíková
Tvorivý klubMgr. Gabriela Brečková
Z každého rožka troškaMgr. Jana Danková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Karatníková

V Ubli, 16. septembra 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje