• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Nižšie stredné vzdelávanie - učiteľ informatiky

   • Úväzok:
    5 h týždenne
    Dátum nástupu:
    1.9.2018
   • Požiadavky:
    Spĺňanie kvalifikačných predpokladov.
  • Nižšie stredné vzdelávanie - učiteľ fyziky

   • Úväzok:
    6 h týždenne
    Dátum nástupu:
    1.9.2018
   • Požiadavky:
    Spĺňanie kvalifikačných predpokladov.
  • Nižšie stredné vzdelávanie - učiteľ chémie

   • Úväzok:
    5 h týždenne
    Dátum nástupu:
    1.9.2018
   • Požiadavky:
    Spĺňanie kvalifikačných predpokladov.
  • Nižšie stredné vzdelávanie - učiteľ biológie

   • Úväzok:
    7 h týždenne
    Dátum nástupu:
    1.9.2018
   • Požiadavky:
    Spĺňanie kvalifikačných predpokladov.
  • Nižšie stredné vzdelávanie - učiteľ občianskej náuky

   • Úväzok:
    4 h týždenne
    Dátum nástupu:
    1.9.2018
   • Požiadavky:
    Spĺňanie kvalifikačných predpokladov.
  • Nižšie stredné vzdelávanie - učiteľ techniky

   • Úväzok:
    4 h týždenne
    Dátum nástupu:
    1.9.2018
   • Požiadavky:
    Spĺňanie kvalifikačných predpokladov.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje