• Mgr. Darina Dzubová

    • Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov a na oblasť profesijného poradenstva a výchovy k správnej voľbe povolania.

      

     Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov výchovný poradca rieši v spolupráci s triednymi učitelmi, psychológom, rodičmi, pedagogicko-psychologickou poradňou, sprostredkováva pedagogicko-psychologické vyšetrenia.

      

     V oblasti výchovy k správnej voľbe povolania a profesijného poradenstva výchovný poradca spolupracuje s náborovými pracovníkmi stredných škôl, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl.

     Bližšie informácie nájdete na mojej podstrane - Mgr. Darina Dzubová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje